DV, DB là dòng bơm bình dân
MXB là dòng bơm tầm trung
FL là dòng bơm cao cấp

Hiển thị một kết quả duy nhất